Política de privacitat

LA PERLA Exclusives, SLU. amb domicili a Passeig Ferrocarril 124 Cassà de la Selva (Girona), i CIF nombre B55270375, adreça de correu electrònic: info@laperlagourmet.com, com a titular a tots els efectes de la present pàgina web i responsable dels fitxers automatitzats derivats de la mateixa, garanteix l’íntegre i ple compliment de les obligacions disposades per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades Personals, així com les disposades en el seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre (d’ara endavant, LOPD i RLOPD) i altra normativa aplicable.

1. Objecte

El lloc web www.laperlagourmet.net subministra el contingut i els serveis que estan disponibles al lloc web, amb subjecció a les presents condicions generals d’ús així com a la política sobre tractament de dades personals (en endavant, la “Política de Protecció de Dades “). L’accés a aquest Lloc Web o la seva utilització en qualsevol forma li atorga la qualificació de “Usuari” i implica l’acceptació sense reserves de totes i cadascuna de les presents Condicions Generals d’Ús, reservant-LA PERLA GOURMET el dret a modificar-los en qualsevol moment . En conseqüència, serà responsabilitat de qualsevol usuari, l’atenta lectura de les Condicions Generals d’Ús vigent en cadascuna de les ocasions en que accedeixi a aquest lloc web, de manera que si aquest no està d’acord amb qualsevol dels mateixos aquí disposats, haurà d’abstenir respecte a l’ús de el present Lloc Web.

Així mateix, queda advertit que, de vegades, es podran establir condicions particulars per a la utilització en el Lloc Web de continguts i / o serveis específics, la utilització d’aquests continguts o serveis implicarà l’acceptació de les condicions particulars en ells especificades.

2. Serveis

Mitjançant el Lloc Web, www.laperlagourmet.net ofereix als usuaris la possibilitat d’accedir a una botiga en línia sobre Venda de productes i distribució d’aliments gourmet i artesanals.

3. Privacitat i Tractament de Dades

Quan per a l’accés a determinats continguts o serveis sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, els usuaris garantiran la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. LAPERLAGOURMET.NET donarà a aquestes dades el tractament automatitzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, en els termes indicats en la secció de Política de Protecció de Dades.

La utilització de la botiga online laperlagourmet.net i dels seus formularis requereix l’acceptació del tractament de les dades de l’usuari d’acord amb aquesta política de privacitat, incloent la recopilació de dades d’accés i l’enviament d’informació comercial per via electrònica.

Responsable del tractament de les dades i informació de contacte

El responsable és: LAPERLAGOURMET.NET

Direcció: Passeig Ferrocarril 124, Cassà de la Selva (GIRONA) CP 17244

Dades de contacte del responsable: e-mail: info@laperlagourmet.com

Finalitat del tractament de les dades

Les dades es tracten amb l’objectiu de proporcionar accés als productes de la botiga online www.laperlagourmet.net, portar un registre de visites (adreces IP, dades de el navegador, país, pàgina accedida, etc.) a efectes estadístics, aplicar mesures encaminades a la seguretat del web, així com, si s’escau enviar per mitjans electrònics informació comercial sobre els nostres productes i serveis.

En cas d’emplenar algun dels formularis serà necessari facilitar determinades dades personals, els quals es tractaran per a la finalitat per a la qual se sol·liciten.

legitimació

Les dades es tracten basant-se el consentiment de l’usuari, compliment d’obligacions legals, si és el cas per a l’execució d’un contracte o precontracte.

Destinataris i transferències

Destinataris: LAPERLAGOURMET.NET

No es preveu la transferència internacional (fora de l’Espai Econòmic Europeu), excepte amb fins d’emmagatzematge, i en tot cas sobre la base de l’existència d’una decisió d’adequació, d’acord amb la existència de garanties adequades, així com entitats adherides a l’acord privacy shield (http://www.privacyshield.gov).

Termini de conservació de les dades

A el menys durant els terminis establerts per la legislació aplicable i en tot cas mentre es mantingui la vigència del consentiment.

Drets de les persones

Els interessats tenen dret a:

• Accedir, rectificar i suprimir les seves dades

• Sol·licitar la portabilitat de les seves dades,

• Oposar-se al tractament o sol·licitar la seva limitació,

• Retirar el consentiment prestat, si escau

Per a això poden enviar la seva sol·licitud:

• Per correu electrònic, escrivint a incloent en l’assumpte especificant en l’assumpte la referència “Protecció de dades” a info@laperlagourmet.com

• Per escrit, dirigint-se a Passeig Ferrocarril 124 17244-Cassà de la Selva (Girona)

El titular de les dades haurà d’adjuntar a la sol·licitud la fotocòpia del seu DNI.

També es pot realitzar una reclamació davant l’autoritat de control de protecció de dades.

Veracitat i actualització de les dades

L’usuari ha d’omplir els formularis amb dades veritables, exactes, completes i actuals. L’usuari no introduirà dades corresponents a una altra persona; presumeix que les dades han estat facilitades pel titular dels mateixos. L’usuari serà l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte que pogués ocasionar a qualsevol persona a causa de l’emplenament del formulari amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades o relatius a una altra persona.

L’usuari ha de comunicar qualsevol modificació en les dades proporcionades per tal de mantenir les dades degudament actualitzades.

Seguretat de la informació

LAPERLAGOURMET.NET ha pres totes les mesures legalment requerides per a la protecció de dades personals; així mateix, ha adoptat tots els dispositius tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés o el robatori de les dades personals facilitades pels usuaris del web. L’usuari tindrà en compte, però, que les mesures de seguretat a Internet no són absolutament inviolables.

Menors d’edat

LAPERLAGOURMET.NET prohibeix l’adquisició de productes de la botiga en línia a usuaris menors de divuit anys ..

En cap cas el menor podrà facilitar dades que permetin obtenir informació sobre els altres membres de el grup familiar, o sobre les característiques de la mateixa, com les dades relatives a l’activitat professional dels progenitors, informació econòmica, dades sociològiques o qualssevol altres, sense el consentiment dels titulars d’aquestes dades.

Analítiques web

LAPERLAGOURMET.NET utilitza diverses analítiques per conèixer la manera en què és buscada, accedida i utilitzada pel públic. Aquestes analítiques poden implicar la recopilació de dades de caràcter personal com ara l’adreça IP, la localització de la connexió, la informació sobre el programari o maquinari de navegació, etc. Aquesta informació no s’associa als usuaris i s’utilitza amb la finalitat exclusiva d’obtenir informació estadística sobre l’ús del web de la botiga online.

Utilització de funcions i complements de tercers Aquesta web pot incorporar funcions i complements proporcionats per tercers per a diverses finalitats, com ara:

• Analítiques web de tercers

• Mapes de tercers

• Vídeos de tercers

• Compartir en xarxes socials

• Botons “favorit” “m’agrada” “+1” i similars

Una funció o complement d’un tercer estableix una connexió directa entre el navegador del l’usuari i els dominis d’Internet controlats pel tercer, permetent la descàrrega i execució de la funció.

Així mateix, la majoria de complements de tercers recopilen quines pàgines visiten els usuaris per conèixer els seus interessos i poder oferir-li posteriorment publicitat adaptada als mateixos.

Utilització de Google Analytics proporcionada per Google, Inc.

Aquest web integra funcions analítiques de Google Inc (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain VIEW, CALIFORNIA, USA) per conèixer la manera en què és buscada, accedida i utilitzada pels usuaris. Per això, a l’usar aquest web el navegador d’l’usuari estableix una connexió directa amb els servidors del domini d’Internet Google.com i altres dominis de Google. Això permet a Google registrar l’activitat de l’usuari així com informació relativa a la seva adreça IP. Google Analytics fa ús de cookies persistents per elaborar estadístiques anònimes sobre l’ús d’aquesta web, d’acord amb la següent política de privacitat: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=es

A l’utilitzar aquest web l’usuari consent el tractament de les seves dades per Google en la forma i per als fins indicats.

Utilització de funcions proporcionades per Google, Inc.

Aquest web integra funcions de Google Inc (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain VIEW, CALIFORNIA, USA), com ara vídeos de Youtube, mapes i botons «+1». Per això, a l’usar la web el navegador de l’usuari estableix una connexió directa amb els servidors del domini d’Internet Google.com i altres dominis de Google. Això permet a Google conèixer que l’usuari ha visitat la web de la vostra adreça IP. Google fa ús de cookies persistents, emmagatzematge local i emmagatzematge local de Flash en el dispositiu de l’usuari, per a diverses finalitats incloent la recopilació de l’activitat de l’usuari a Internet per oferir-publicitat adaptada als seus interessos, d’acord amb les seves polítiques de privacitat: http: //www.google.es/intl/es/policies/privacy/

A l’utilitzar aquest web l’usuari consent el tractament de les seves dades per Google en la forma i per als fins indicats.

4. Propietat Industrial i Intel·lectual

L’usuari reconeix i accepta que tots els continguts que es mostren al Lloc Web i en especial, dissenys, textos, imatges, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i / o comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i totes les marques, noms comercials o signes distintius, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, sobre els continguts i / o qualsevol altre element inserit en el pàgina, que són propietat exclusiva de LAPERLAGOURMET.NET . i / o de tercers, que tenen el dret exclusiu d’utilitzar-los en el tràfic econòmic. Per tot això l’Usuari es compromet a no reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar aquests continguts mantenint indemne a LAPERLAGOURMET.NET de qualsevol reclamació que es derivi de l’incompliment d’aquestes obligacions. En cap cas l’accés a la Web implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets, llevat que s’estableixi expressament el contrari. Les presents Condicions Generals d’Ús del Lloc Web no confereixen als usuaris cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del Lloc Web i / o dels seus continguts diferents dels aquí expressament previstos. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dret estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per LAPERLAGOURMET.NET o el tercer titular dels drets afectats.

Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, programes d’ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest lloc, així com el propi lloc en conjunt, com a obra artística multimèdia, estan protegits com a drets d’autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual. LAPERLAGOURMET.NET és titular dels elements que integren el disseny gràfic del Lloc Web, els menús, botons de navegació, el codi HTML, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut del Lloc Web o, en qualsevol cas disposa de la corresponent autorització per a la utilització d’aquests elements. El contingut disposa al lloc web no podrà ser reproduït ni en tot ni en part, ni transmès, ni registrat per cap sistema de recuperació d’informació, en cap forma ni en cap mitjà, llevat que es compti amb l’autorització prèvia, per escrit, de l’esmentada Entitat.

Així mateix queda prohibit suprimir, eludir i / o manipular el “copyright” així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d’informació que poguessin contenir els continguts. L’Usuari d’aquest lloc web es compromet a respectar els drets enunciats i a evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los, reservant-se en tot cas a LAPERLAGOURMET.NET l’exercici de quants mitjans o accions legals li corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial .

5. Obligacions i Responsabilitats de l’Usuari del Lloc Web

L’Usuari es compromet a:

a) Fer un ús adequat i lícit del Lloc Web així com dels continguts i serveis, de conformitat amb: (i) la legislació aplicable en cada moment; (Ii) les Condicions Generals d’Ús del Lloc Web; (III) la moral i bons costums generalment acceptats i (iv) l’ordre públic.

b) Proveir-se de tots els mitjans i requeriments tècnics que calguin per accedir a la Web.

c) Facilitar informació veraç a l’emplenar amb les seves dades de caràcter personal els formularis continguts en el Lloc Web i a mantenir-les actualitzades en tot moment de forma que respongui, en cada moment, a la situació real de l’Usuari. L’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a LAPERLAGOURMET.NET o a tercers per la informació que faciliti.

No obstant el que estableix l’apartat anterior l’Usuari haurà així mateix abstenir de:

a) Fer un ús no autoritzat o fraudulent del Lloc Web i / o dels continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en aquestes Condicions Generals d’Ús, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic.

b) Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides del Lloc Web, sense complir les condicions exigides per a aquest accés.

c) Provocar danys en els sistemes físics o lògics del Lloc Web, dels seus proveïdors o de tercers.

d) Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys en els sistemes físics o lògics de LAPERLAGOURMET.NET. dels seus proveïdors o de tercers.

e) Intentar accedir, utilitzar i / o manipular les dades de LAPERLAGOURMET.NET, tercers proveïdors i altres usos.

f) Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés de el públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

g) Suprimir, amagar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets de LAPERLAGOURMET.NET o de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d’informació que puguin inserir-se en els continguts.

h) Obtenir i intentar obtenir els continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat expressament en les pàgines web on es trobin els continguts o, en general , dels que s’utilitzin habitualment a Internet per no comportar un risc de dany o inutilització del lloc web i / o dels continguts.

i) En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

(I) De qualsevol forma sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els tractats internacionals i en la resta de la legislació vigent.

(II) Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic.

(III) Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició.

(IV) Incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i / o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic.

(V) Indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d’ansietat o temor.

(Vi) Indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l’equilibri psíquic.

(Vii) Es troba protegit per la legislació en matèria de protecció intel·lectual o industrial pertanyent a LAPERLAGOURMET.NET. o a tercers sense que hagi estat autoritzat l’ús que es pretengui realitzar.

(Viii) Sigui contrari a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones.

(Ix) Constitueixi qualsevol tipus de publicitat.

(X) Inclogui qualsevol tipus de virus o programa que impedeixi el normal funcionament del Lloc Web.

Si per accedir a alguns dels continguts del Lloc Web, se li proporcionés una contrasenya, s’obliga a usar-la de manera diligent, mantenint en tot moment en secret. En conseqüència, serà responsable de la seva adequada custòdia i confidencialitat i es compromet a no cedir-la a tercers, de manera temporal o permanent, ni a permetre l’accés als esmentats serveis i / o continguts per part de persones alienes. Igualment, s’obliga a notificar a. qualsevol fet que pugui suposar un ús indegut de la seva contrasenya, com, a títol enunciatiu, el seu robatori, pèrdua o l’accés no autoritzat, per tal de procedir a la seva immediata cancel·lació. En conseqüència, mentre no efectuï la notificació anterior, LAPERLAGOURMET.NET quedarà eximit de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús indegut de la seva contrasenya, serà responsabilitat de qualsevol utilització il·lícita dels continguts i / o productes del Lloc Web per qualsevol tercer il·legítim.

Si de manera negligent o dolosa incomplís qualsevol de les obligacions establertes en les presents Condicions Generals d’Ús, respondrà per tots els danys i perjudicis que d’aquest incompliment puguin derivar per .LAPERLAGOURMET.NET.

6. Responsabilitats

LAPERLAGOURMET.NET. no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informacions contingudes en les pàgines www.laperlagourmet.net, que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que estan fora del seu control.

LAPERLAGOURMET.NET. no es fa responsable de les decisions que puguin adoptar com a conseqüència de l’accés als continguts o informacions ofertes.

LAPERLAGOURMET.NET. podrà interrompre el servei o resoldre de manera immediata la relació amb l’Usuari si detecta que un ús del seu lloc web o de qualsevol dels serveis oferts en el mateix són contraris a aquestes Condicions Generals d’Ús. LAPERLAGOURMET.NET. no es fa responsable per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses derivades de l’ús del Lloc Web. Únicament serà responsable d’eliminar, com més aviat millor, els continguts que puguin generar aquests perjudicis, sempre que així es notifiqui. Especialment no serà responsable dels perjudicis que es poguessin derivar, entre altres, de:

(I) interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament de sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de LAPERLAGOURMET.NET

(Ii) intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres.

(Iii) abús indegut o inadequat del Lloc Web.

(Iv) errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament de el navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquest. Els administradors de es reserven el dret de retirar, totalment o parcialment, qualsevol contingut o informació present en el Lloc Web.

Distribucions exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la mala utilització dels serveis de lliure disposició i ús per part dels Usuaris de Web. Així mateix, queda exonerat de qualsevol responsabilitat pel contingut i informacions que puguin ser rebudes com a conseqüència dels formularis de recollida de dades, estant els mateixos únicament per a la prestació dels serveis de consultes i dubtes. D’altra banda, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte d’aquests serveis, pot ser l’Usuari reclamat per LAPERLAGOURMET.NET dels danys o perjudicis causats.

Vostè defensarà, indemnitzarà i mantindrà a. indemne davant de qualsevol dany i perjudicis que es derivin de reclamacions, accions o demandes de tercers com a conseqüència del seu accés o ús del Lloc Web. Així mateix, vostè s’obliga a indemnitzar LAPERLAGOURMET.NET davant de qualsevol dany i perjudicis, que es derivin de l’ús per la seva part de “robots”, “spiders”, “crawlers” o eines similars emprades per tal de demanar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per part seva que imposi una càrrega irraonable sobre el funcionament del Lloc Web.

7. Hipervincles

L’Usuari s’obliga a no reproduir de cap manera, ni tan sols mitjançant híper enllaç o híper vincle, el Lloc Web de LAPERLAGOURMET.NET. així com cap dels seus continguts, excepte autorització expressa i per escrit de LAPERLAGOURMET.NET

El lloc web de LAPERLAGOURMET.NET inclou enllaços a altres llocs web gestionats per tercers, a fi de facilitar l’accés de l’Usuari a la informació d’empreses col·laboradores i / o patrocinadores. D’acord amb això, LAPERLAGOURMET.NET no es responsabilitza el contingut d’aquestes pàgines web, ni se situa en una posició de garant ni / o de part ofertant dels serveis i / o informació que es puguin oferir a tercers a través dels enllaços de tercers.

Es concedeix a l’Usuari un dret limitat, revocable i no exclusiu a crear enllaços a la pàgina principal del Lloc Web exclusivament per a ús privat i no comercial. Els llocs web que incloguin enllaç al nostre lloc web (i) no podran donar a entendre que LAPERLAGOURMET.NET recomana aquest lloc web o els seus serveis o productes; (Ii) no podran falsejar la seva relació amb LAPERLAGOURMET.NET ni afirmar que LAPERLAGOURMET.NET ha autoritzat aquest enllaç, ni incloure marques, denominacions, noms comercials, logotips o altres signes distintius de LAPERLAGOURMET.NET; (Iii) no podran incloure continguts que puguin considerar de mal gust, obscens, ofensius, controvertits, que incitin a la violència o la discriminació per raó de sexe, raça o religió, contraris a l’ordre públic o il·lícits; (Iv) no podran enllaçar a cap pàgina del Lloc Web diferent de la pàgina principal; (V) ha d’enllaçar amb la pròpia direcció del Lloc Web, sense permetre que el lloc web que realitzi l’enllaç reprodueixi el lloc web com a part del seu web o dins d’un dels seus “frames” o crear un “browser” sobre qualsevol de les pàgines del Lloc Web. LAPERLAGOURMET.NET. podrà sol·licitar, en qualsevol moment, que elimini qualsevol enllaç a el Lloc Web, després de la qual cosa haurà de procedir immediatament a la seva eliminació. LAPERLAGOURMET.NET. no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destinació a el Lloc Web.

En conseqüència, no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a aquests llocs web.

8. Protecció de dades

Per utilitzar alguns dels Serveis, els Usuaris han de proporcionar prèviament certes dades de caràcter personal. Per a això, LAPERLAGOURMET.NET tractarà automatitzadament les Dades Personals en compliment amb la Llei 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el RD de desenvolupament 1720/2007. Per això, l’Usuari pot accedir a la política seguida en el tractament de les dades personals així com l’establiment de les finalitats prèviament establertes, al que disposen les condicions definides en la Política de Protecció de Dades AVÍS LEGAL que presenta Lloc Web.

9. Cookies

LAPERLAGOURMET.NET. es reserva el dret d’utilitzar la tecnologia “cookie” al lloc web, per tal de reconèixer-lo com usuari freqüent i personalitzar l’ús que faci del Lloc web mitjançant la preselecció del seu idioma, o continguts més desitjats o específics. Les “cookies” utilitzades pel lloc web, o el tercer que actuï en nom seu, s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si les dades personals de l’usuari.

Les cookies són fitxers enviats a un navegador per mitjà d’un servidor web per registrar la navegació de l’Usuari en el Lloc Web, quan l’Usuari permeti la seva recepció. Al seu torn podrà eliminar les “cookies” per a això haurà de consultar les instruccions d’ús del seu navegador.

Gràcies a les cookies, resulta possible que LAPERLAGOURMET.NET. reconegui el navegador de l’ordinador utilitzat per l’Usuari amb la finalitat de facilitar continguts i oferir les preferències de navegació o publicitàries que l’usuari, als perfils demogràfics dels usuaris així com per mesurar les visites i paràmetres del trànsit, controlar el progrés i nombre d’entrades.

10. Durada i terminació

La prestació de servei d’aquest lloc web i els altres serveis tenen en principi una durada indefinida. No obstant això, LAPERLAGOURMET.NET. podrà donar per acabada o suspendre qualsevol dels serveis del portal. Quan sigui això possible, LAPERLAGOURMET.NET anunciarà la terminació o suspensió de la prestació del servei determinat.

11. Declaracions i Garanties

En general, no atorga garantia ni cap declaració en relació amb els continguts i serveis oferts en el Lloc web, incloent, a títol enunciatiu, garanties de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, o comerciabilitat, excepte en la mesura en què per llei no puguin excloure aquestes declaracions i garanties.

12. Força major

LAPERLAGOURMET.NET no serà responsable en tot en cas d’impossibilitat de prestar servei, si aquesta es deu a interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, revolta, explosions, inundacions, actes i omissions de Govern, i en general tots els supòsits de força major o de cas fortuït.

13. Resolució de controvèrsies. Llei aplicable i jurisdicció

Les presents Condicions Generals d’Ús, així com l’ús del Lloc Web, es regiran per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia serà resolta davant els tribunals de LAPERLAGOURMET.NET

En el cas que qualsevol estipulació de les presents condicions generals d’ús resultés inexigible o nul en virtut de la legislació aplicable o com a conseqüència d’una resolució judicial o administrativa, aquesta inexigibilitat o nul·litat no farà que les presents Condicions Generals d’Ús resultin inexigibles o nul·les en el seu conjunt. En aquests casos, LAPERLAGOURMET.NET procedirà a la modificació o substitució d’aquesta estipulació per una altra que sigui vàlida i exigible i que, en la mesura del possible, aconsegueixi l’objectiu i pretensió reflectits en la estipulació original.

Deshabilitar i bloquejar cookies

En qualsevol cas, l’informem que atès que les galetes no són necessàries per a l’ús del nostre lloc web, pot bloquejar o deshabilitar activant la configuració del seu navegador que li permet rebutjar la instal·lació de totes les cookies o d’algunes d’elles. La pràctica majoria dels navegadors permeten advertir de la presència de cookies o rebutjar-les automàticament. Si les rebutja podrà seguir utilitzant el nostre lloc web, encara que l’ús d’alguns dels seus serveis podrà ser limitat i per tant la seva experiència en el nostre lloc web menys satisfactòria.

Retirar el meu consentiment

Si volgués retirar en qualsevol moment el seu consentiment relacionat amb la present Política de Cookies, haurà d’eliminar les galetes emmagatzemades en el seu equip (ordinador o dispositiu mòbil) a través dels ajustos i configuracions del seu navegador d’Internet. Per a més informació sobre l’eliminació, des-habilitació o bloqueig de les galetes si us plau visiteu: Modificació de la configuració i ajustos sobre cookies. Llevat que hi hagi ajustat la configuració del seu navegador, el nostre sistema crearà galetes quant visiteu la nostra pàgina web. Tingueu present que tots els navegadors d’Internet permeten el canvi d’aquesta configuració.