Terminis i condicions

Denominació Social: La Perla Exclusives, SLU
Nom Comercial: LA PERLA GOURMET
Domicili Social: Passeig Ferrocarril 124, 17244-Cassà de la Selva (Girona)
CIF/NIF: B55270375
Telèfon: 696474481
e-Mail: info@laperlagourmet.com
Nom del domini: www.laperlagourmet.net

Objecte

La Perla Gourmet (en endavant el prestador), responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús de la mateixa.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí exposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació.

El prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes modificacions, entenent-se com suficient la publicació en el lloc web de l’prestador.

2. Procés de contractació.

Per poder realitzar compres a la pàgina web l’usuari haurà d’acceptar les presents Condicions Generals, així com la clàusula de privacitat. Les comandes rebudes en cap de setmana (dissabte / diumenge) es tramitaran el 1r dia laborable.

  • ELS PORTS D’ENVIAMENT DE COMANDES SUPERIORS A 100 EUROS SON GRATUIT A LA PENINSULA IBERICA.

3. Condicions i durada de les ofertes.

Les ofertes i descomptes oferts estaran condicionades als termes que aquests s’hagin establert en cada cas. En determinats casos es podrà requerir un nombre mínim de compradors perquè l’oferta es faci efectiva sent descrites dins de l’oferta les condicions de la mateixa. La durada de les ofertes està limitada temporalment i així s’indicarà expressament en cada cas. Transcorregut aquest termini les ofertes seran retirades de la pàgina web.

Els preus dels productes indicats en pantalla són en euros i inclouen l’IVA per a Península i Balears i qualsevol altre impost que fos d’aplicació i són els que figuren, excepte per error tipogràfic, en el descriptiu corresponent a cada producte que apareix al lloc web vigent en la data de realització de la comanda.

4. Preu i forma de pagament.

Tots els productes indicaran el seu preu i en el cas de les ofertes indicaran el preu del producte sense aplicació del descompte, com el preu resultant de l’aplicació dit descompte. L’enviament de les comandes es realitzarà únicament i exclusivament quan es rebi el pagament de la mateixa en compte. En tots els casos, els preus estaran inclosos el percentatge d’IVA corresponent i vigent en cada moment. Un cop seleccionat el producte, l’usuari haurà de procedir al pagament de la mateixa, mitjançant targeta de crèdit, dèbit, PayPal o Transferència Bancària. De triar pagament per targeta, l’usuari ha de consignar les dades bancàries: els números de targeta, data de caducitat i el codi de seguretat de tres dígits indicat al dors. De triar pagament per PayPal, l’usuari podrà realitzar el pagament amb la targeta de dèbit, crèdit o compte bancari sense necessitat d’introduir cap d’ells per pagar. Només necessitarà la seva adreça de correu electrònic i una clau de disposar ja del seu compte de PayPal. De no tenir-la s’haurà de registrar abans en aquest portal. Per a més informació ha de dirigir-se al propi servei d’Atenció al Client de PayPal. A la nostra web pots pagar de forma totalment segura ja que tota l’operació de cobrament es realitza a través de la plataforma de pagament PayPal sent la plataforma de pagament més utilitzada a internet. D’aquesta manera la privacitat i confidencialitat de les dades aportades queda totalment assegurada. Un cop realitzat el pagament, l’usuari haurà d’acabar amb el procés de compra dins del tpv virtual que hagi seleccionat com a mètode de pagament. Així, et portarà de nou a la web, on es veurà una confirmació de compra a més de l’enviament d’un correu electrònic on així ho indica.

5. Devolucions i cancel·lacions.

LAPERLAGOURMET.NET, només admetrà devolucions d’enviaments de productes sempre que l’usuari ho sol·liciti en un termini no superior a 14 dies hàbils a comptar de la data de pagament. En cas que l’usuari hagi rebut els productes per a procedir a la seva devolució han d’estar en perfecte estat de conservació, amb el seu embalatge original intacte i dins de la seva data de caducitat. Transcorregut aquest termini, no es podran realitzar devolucions ni cancel·lacions. Les cancel·lacions o devolucions s’han de fer exclusivament a través del nostre Servei d’Atenció al Client pels diferents canals de comunicació que té l’usuari a la seva disposició. Un cop rebuda la sol·licitud i complir les condicions descrites en el punt anterior, el comprador rebrà el reimport en la mateixa targeta en la qual va realitzar el càrrec o bé a través de PayPal si es va realitzar el pagament fent servir aquesta modalitat.

En el moment del lliurament, assegura’t que l’embalatge rebut estigui externament en bon estat, completament tancat i sense signes de manipulació. En cas contrari, anota aquest fet en l’albarà del transportista, rebutja l’enviament i notificar-ho per escrit a info@laperlagourmet.com. el més aviat possible. En cas de deteriorament del producte o falta de conformitat causat per el transport (els quals no siguin manifestos en el moment del lliurament), hauràs notificar-ho.

Pots posar-te en contacte amb el nostre Servei d’Atenció al client trucant al nostre número d’atenció a client 696474481

6. Modificacions de les condicions.

LAPERLAGOURMET.NET, es reserva el dret de modificar les presents condicions generals de contractació. En aquest sentit, les presents Condicions Generals romandran sempre a disposició dels usuaris perquè, en qualsevol moment, puguin consultar-les. En tot cas, les condicions generals de contractació vigents en cada moment seran obligatòries i vincularan a l’usuari i a LAPERLAGOURMET.NET.

7. Responsabilitats.

LAPERLAGOURMET.NET

No es responsabilitzarà, en cap cas, de les conseqüències que es derivin d’alguna de les següents situacions: • De l’ús que els usuaris puguin fer del contingut de la pàgina web o dels enllaços a pàgines de tercers en ella continguts, incloent aquelles conductes que puguin suposar una infracció de la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual i industrial. • Dels errors, incidències o retards que es puguin produir en l’accés i ús de la pàgina web que poguessin dificultar o impossibilitar la compra.

  • De la compra per part de menors, havent informat prèviament de la llei sobre la prohibició de begudes alcohòliques.

8. Propietat Intel·lectual i propietat industrial.

LAPERLAGOURMET.NET, és titular dels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial en relació amb el contingut de la pàgina web, en particular, sobre el disseny i codis font emprats en la seva programació, així com sobre les fotografies, textos, imatges, marques i noms comercials. Queda expressament prohibida la reproducció, total o parcial, del contingut de la pàgina web sense permís exprés i per escrit de LAPERLAGOURMET.NET,. Addicionalment, queda prohibida la còpia, reproducció, modificació, distribució, comunicació i qualsevol altra acció que suposi una infracció de la normativa vigent en matèria de propietat industrial i intel·lectual.

9. Protecció de Dades.

LAPERLAGOURMET.NET, compleix amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, així com amb el Reial Decret 1720/2007, del 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de l’esmentada Llei Orgànica. En aquest sentit, a l’accedir a la nostra web accepta que les dades personals recollides per a les finalitats expressament indicades en aquesta clàusula, seran incorporades a un fitxer, titularitat de LAPERLAGOURMET.NET, degudament declarat davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Així mateix, LAPERLAGOURMET.NET, disposa d’una política de privacitat accessible en tot moment pels usuaris i ha habilitat els mecanismes suficients per permetre als usuaris exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

10. Cookies.

Com a conseqüència de l’ús de la present pàgina web podran generar “cookies” o petits fitxers de dades. Aquestes cookies es generaran de forma automàtica a l’ordinador de l’usuari, de manera que proporcionaran a l’administrador de la pàgina web (és a dir, EL LAPERLAGOURMET.NET,) informació sobre la data i l’hora en què l’usuari va accedir la pàgina web, així com els continguts que hagin estat visitats. No obstant, l’usuari podrà configurar el seu navegador de manera que impedeixi la generació de cookies.

11. Nul·litat i ineficàcia.

En cas que alguna o algunes de les disposicions de les presents condicions generals de contractació, parcialment o íntegrament, resultessin ineficaços o nul·les, això no afectarà la validesa de les altres disposicions.

12. Legislació aplicable i jurisdicció competent.

Les presents Condicions Generals de Contractació es regiran per la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol litigi o controvèrsia que pogués sorgir en relació amb la interpretació i / o aplicació d’aquestes Condicions Generals, les parts se sotmetran al tribunal corresponent a el domicili de l’consumidor.